Welkom

Frans Versteegen is gezondheidswetenschapper en oud inspecteur IGZ. Hij is gespecialiseerd in toezicht en kwaliteit van zorg, zoals:

  • Begeleiden van intercollegiale visitaties
  • Begeleiden van instellingen die onder verscherpt toezicht van de IGZ komen of staan
  • Audit / quickscan verantwoorde zorg
  • Zitting in raden van toezicht
  • Voorzitter stuurgroep kwaliteit & veiligheid
  • Ontwikkelen en verlenen van keurmerken / erkenningen
  • Interim- en programma-management
© Frans Versteegen 2016